قالی قائن گونه‌ای قالی ایرانی است که در قائن تولید می‌شود.

طرح و نقشویرایش

طرح قالی‌های منطقه قائنات با دیگر مناطق تفاوت دارد و بیشتر عشایری و روستایی‌باف و ذهنی و هندسی است. خورشید با اشعه طلایی از نقش مایه‌های قدیمی فرش قائنات است که اغلب به جای ترنج قالی از آن استفاده می‌شود. این ترنج‌ها با ۱۶ یا ۳۲ شعاع و دو سرترنج بافته می‌شود.[۱]

بافت قالیچهویرایش

بافت قالیچه در بیشتر روستاهای خراسان‌جنوبی معمول است که عمده تولید آن مربوط به بخش زیرکوه قائن و روستاهای بمرود، اسفاد، آبیز، شاهرخت و … است.[۲]

منابعویرایش

  1. «قالی قائن». ویکی‌فرش.
  2. «تار و پودی از جنس اصالت». سایت اطلاع‌رسانی فرش ایران (کارپتور).