قانون اساسی تگزاس

قانون اساسی تگزاس (Texas Constitution) نام قانونی است که وظایف و شرح قوانین تگزاس را به تفصیل بیان میکند.

نگاره کامل صفحات قانون اساسی تگزاس

به غیر از قانون اساسی مکزیک که در دهه بیستم قرن نوزدهم بر تگزاس حاکم بود، قانون اساسی تگزاس ۶ مرتبه دیگر بازنویسی شده که بترتیب در سالهای ۱۸۳۶، ۱۸۴۵، ۱۸۶۱، ۱۸۶۶، ۱۸۶۹، و قانون اساسی کنونی که در ۱۵ فوریه ۱۸۷۶ تنظیم گردیده است.[۱]

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش