اصلاح کشاورزی در مصر

(تغییرمسیر از قانون اصلاح کشاورزی)

قانون اصلاح کشاورزی به هدف تغییر مالکیت زمین در مصر پس از انقلاب سال ۱۹۵۲ توسط جمال عبدالناصر و افسران آزاد اجرا شد.

مشکلات قبل از سال ۱۹۵۲ویرایش

قبل از کودتای ۱۹۵۲ که محمد نجیب را رئیس جمهور کرد، شش درصد از جمعیت مصر بیش از ۶۵٪ از زمین‌های این کشور را در اختیار داشتند و کمتر از ۰٫۵ درصد از جمعیت مصر دارای بیش از یک سوم از تمام زمین‌های حاصلخیز این کشور بود.[۱]

منابعویرایش

پانویسویرایش

  1. Dr. Assem Al-Desoky's Major Landowners in Egypt: 1914-1952 (in Arabic, Dar Al-Shorouk, Cairo, 2007. quoted in Egypt on the Brink by Tarek Osman, Yale University Press, 2010, p.45