قانون انتخابات

قانون انتخابات قانونی است که چارچوب انتخابات و برگزاری آن را تعریف کرده و سازمان می‌دهد. این قانون نکات زیر را در بر دارد:

  • حق رای: چه کسانی می‌توانند انتخاب کنند و شرایط انتخاب‌کنندگان چیست
  • حق انتخاب: چه کسانی می‌توانند نامزد انتخابات شوند
  • مبارزات انتخاباتی: چارچوب و محدودیت‌های مبارزه‌های انتخاباتی چیست
  • حوزه‌های انتخاباتی: چگونه حوزه‌های انتخاب تقسیم بندی می‌شوند و پراکندگی نامزدها در حوزه‌ها چگونه است.
  • رای‌گیری: روش و فرایند رای دادن چیست، از جمله ریختن رای به صندوق‌ها، یا انتخابات الکترونیکی یا پستی
  • چگونگی شمارش آرا و اعلام نتایج

پانویس ویرایش

منابع ویرایش

  • Daniel H. Lowenstein & Richard L. Hasen: Election Law, Cases and Materials, Carolina Press, 2004
  • Samuel Issacharoff, Pamela S. Karlan & Richard H. Pildes: The law of Democracy, Legal Structure of the Political Structure Of the Political Process, Foundation Press 2002

جستارهای وابسته ویرایش