قانون فارادی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

قانون فاراده به یکی از موارد زیر مربوط می‌شود: