قاچاق مواد مخدر

تجارت مواد مخدر غیرقانونی در بازار سیاه جهانی
(تغییرمسیر از قاچاق موادمخدر)

قاچاق موادمخدر یا تجارت مواد دارویی غیرقانونی یک بازار سیاه جهانی است که شامل کشت، تولید، توزیع و فروش مواد مخدر می‌شود.

مسیرهای بین‌المللی داروها
کشورهای اصلی تولید کننده هروئین در جهان (رنگ قرمز)
مسیرهای هوایی قاچاق مواد مخدر توسط فرماندهی جنوبی ایالات متحده نظارت می شود

جستارهای وابسته ویرایش

[[۱]]

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش