باز کردن منو اصلی

قبیله‌های پشتون به چهار گروه اصلی سربان، بتان، غرغوشت و کرلان تقسیم می‌شوند.

Tribal and religious leaders in southern Afghanistan.jpg

پشتون‌ها

در زبان پشتو خِیل به معنی ایل (و احتمالاً همان واژه خیل) و زَی به معنی «زاده» است.

منابعویرایش