قدر

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قَدر به معنی ارزش، کاربردهایی از قرار زیر دارد:

جستارهای وابسته