قدمگاه

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

قدمگاه ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهر ویرایش

روستا ویرایش

اماکن ویرایش

فیلم ویرایش