باز کردن منو اصلی

قراردادهای آنسی

Treaties of Amity and Commerce between Japan and Holland England France Russia and the United States 1858.jpg

قراردادهای آنسی (به ژاپنی: 安政条約قراردادهای پنج-قدرت آنسی یک سری قرارداد بود که در سال ۱۸۵۸ در طول دوره آنسی بین ژاپن از یک طرف و ایالات متحده آمریکا، پادشاهی متحد بریتانیای کبیر و ایرلند، امپراتوری روسیه، پادشاهی هلند و امپراتوری دوم فرانسه از طرف دیگر به امضا رسید. اولین قرارداد با ایالات متحده آمریکا در ژوئیه سال ۱۸۵۸ بسته شد و عهدنامه دوستی و تجارت (ایالات متحده آمریکا-ژاپن) نام داشت.

منابعویرایش