قرص (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

قرص ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

  • قرص (ریاضی) ناحیهٔ داخل یک دایره
  • قرص یکی از اشکال دارویی جامد که از فشرده شدن گردها و گرانولها به وجود می‌آید