قره‌قروم (ابهام‌زدایی)

قره‌قُروم یا قراقروم در ترکی به معنی «ریگ سیاه» است و می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش