قضیه فرما

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قضیه فرما ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: