قطعنامه‌های پیشنهادی اسرائیل در سازمان ملل متحد

اسرائیل به عنوان عضوی رسمی[۱] در سازمان ملل متحد، تاکنون دو بار قطعنامه‌هایی را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد داده است که در هر دو مورد به تصویب رسیده است.

قطعنامه‌هاویرایش

منابعویرایش