قفس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

قفس نوعی اتاقک برای محصورسازی انسان یا حیوان است؛ همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: