قلب (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

قلب یکی از اعضای بدن است.

قلب همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: