قلندرآباد (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

قلندرآباد ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهر ویرایش

  • قلندرآباد شهری در دهستان بخش قلندرآباد شهرستان فریمان استان خراسان رضوی

روستا ویرایش