فهرست قنات‌های شهرستان سیرجان

جدول زیر بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی تهیه شده‌است.[۱] فهرست زیر قنات‌های شهرستان سیرجان در استان کرمان را نشان می‌دهد.

نام قنات موقعیت نزدیک‌ترین روستا طول قنات (متر) تعداد میله چاه عمق مادر چاه دبی (لیتر بر ثانیه) سطح زیر کشت (هکتار)
آب سندوئیه بخش مرکزی شهرستان سیرجان بلورد ۱۰۰۰ ۴۰ ۵۰ ۳۵ ۵۸
باغمیر بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۲۵۰۰۰ ۲۰۰ ۱۵۰ ۱۵ ۶۰
بلورد بخش مرکزی شهرستان سیرجان بلورد ۳۰۰ ۳۵ ۷ ۱۲ ۵
جعفرآباد بخش زیدآباد شهرستان سیرجان جعفرآباد ۱۲۰۰۰ ۳۰۰ ۱۲۰ ۲۰ ۷۴
حسین‌آباد بخش زیدآباد شهرستان سیرجان حسین‌آباد ۲۴۰۰۰ ۴۲۰ ۱۴۰ ۲۴ ۷۲
خلیل‌آباد بخش زیدآباد شهرستان سیرجان خلیل‌آباد ۳۲۰۰۰ ۳۰۰ ۱۵۰ ۲۵ ۱۱۵
خیرآباد بخش زیدآباد شهرستان سیرجان خیرآباد ۲۰۰۰۰ ۴۵۰ ۱۲۵ ۲۲ ۷۶
زیدآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان زیدآباد ۳۰۰۰۰ ۴۲۰ ۱۲۰ ۳۰ ۰
شرفه بخش مرکزی شهرستان سیرجان بلورد ۱۲۰۰ ۴۵ ۵۰ ۸۰ ۷۰
عبدل‌آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۳۵۰ ۱۰۰ ۴۰ ۲۰ ۷۷
عبدل‌آباد علیا بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۳۰۰ ۳ ۲۰ ۱۰ ۷۷
علی‌آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان بلورد ۴۰۰۰ ۱۰۰ ۳۵ ۴۰ ۴۶
عمادآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان محمودآباد ۲۵۰۰۰ ۵۰۰ ۱۳۰ ۱۲ ۶۰
فخرآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۳۵۰۰ ۹۰۰ ۱۲۵ ۲۰ ۶۰
فیروزآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان مکی‌آباد ۱۸۰۰ ۳۰۰ ۱۱۰ ۲۵ ۶۰
فیروزآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۸۰۰ ۴۰ ۲۰ ۲۰ ۱۷۰
قاسم‌آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان بلورد ۹۰۰۰ ۳۵۰ ۳۰ ۳۵ ۷۲
مبارکه بخش زیدآباد شهرستان سیرجان مبارکه ۲۳۰۰۰ ۴۵۰ ۱۲۰ ۱۸ ۵۰
محمدیه بخش زیدآباد شهرستان سیرجان محمدیه ۲۴۰۰۰ ۴۴۰ ۱۳۰ ۲۰ ۶۸
محمودآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان محمودآباد ۲۲۰۰۰ ۵۵۰ ۱۲۰ ۱۵ ۷۲
محمودآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان محمودآباد ۲۴۰۰۰ ۵۰۰ ۷۰ ۱۵ ۲۱
مرکزی بخش مرکزی شهرستان سیرجان مرکزی ۱۲۰۰۰ ۳۰۰ ۱۶۰ ۳۰ ۷۰
مرکزی بخش مرکزی شهرستان سیرجان مرکزی ۱۱۰۰۰ ۱۱۰۰ ۱۳۰ ۲۰ ۳۵
مرکزی بخش مرکزی شهرستان سیرجان مرکزی ۲۶۰۰۰ ۶۰۰ ۱۱۰ ۳۰ ۱۳۰
منصورآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۱۴۰۰۰ ۲۸۰ ۸۳ ۲۰ ۱۵۰
مهن سواد بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۵۰۰ ۳۵ ۵۰ ۲۰ ۵۵
مکی‌آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان مکی‌آباد ۱۰۰۰۰ ۳۰۰ ۱۲۰ ۱۸ ۸۵
نامعلوم بخشی نامعلوم در شهرستان سیرجان نامعلوم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نجف‌آباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان نجف‌آباد ۱۵۰۰۰ ۳۰۰ ۹۰ ۲۰ ۲۰۰
نصیرآباد بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۵۰۰ ۵۰ ۱۵ ۱۰ ۹
کمال‌آباد بخش گلستان شهرستان سیرجان کمال‌آباد ۵۰۰۰ ۱۱۰ ۸۰ ۲۰ ۲۷
کهن گر بخش مرکزی شهرستان سیرجان سعادت‌آباد ۵۰۰ ۵۰ ۵۰ ۷ ۵۵

منابع ویرایش

  1. «بانک اطلاعاتی قنات‌های کشور». وزارت جهاد کشاورزی ایران. بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۲. دریافت‌شده در ۴ تیر ۱۳۹۱.