قناری تیم برادوی اسپانیایی

Spanish Timbrado Canary
وضعیت بقا
اهلی‌شده
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: Chordata
رده: Aves
راسته: Passeriformes
تیره: سهره
سرده: سهره دمگاه‌زرد
Species: S. canaria
Subspecies: S. c. domestica
نام علمی
Serinus canaria domestica
لینه، ۱۷۵۸

این نژاد در دهه‌های چهل و پنچاه قرن بیستم در اسپانیا به وجود آمد و جزو قناری‌های آواز خوان به شمار می‌رود و یکی از نژادهای شاخص قناری است که از لحاظ ژنتیکی به نژاد قناری وحشی بسیار نزدیک است. طول بدن آن به سیزده سانتی‌متر می‌رسد و فرم کلی بدن و سر او خیلی گرد و زیبا است. آوازهای متعدد می‌خواند که با سایر نژادهای آواز خوان قناری تفاوت دارد و صدایش مانند زنگ طنین خاصی دارد. لفظ تیم برادو به خاطر لحن آواز فلزی پرنده بر آن اطلاق می‌گردد که شبیه صدای سنج می‌باشد.

فهرست منابعویرایش

۱. دکتر احسان مقدس(۱۳۹۰): پرورش، نگهداری و بیماری‌های قناری، انتشارات نیلوبرگ، چاپ اول، شهریور ماه ۱۳۹۰، تهران.