قهرمانی هندبال مردان آسیا ۲۰۱۶

قهرمانی هندبال مردان آسیا ۲۰۱۶ هفدهمین دوره مسابقات قهرمانی هندبال مردان آسیا بود. این مسابقات در شهرک عیسی واقع در شهر منامه پایتخت بحرین برگزار شد. این مسابقات در تاریخ ۲۵ دی آغاز شد و در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۹۴ به پایان رسید.

قهرمانی هندبال آسیا ۲۰۱۶
جزئیات مسابقات
تاریخ‌ها۲۵ دی - ۸ بهمن
تیم‌ها۱۲
محل(های) برگزاری۲ (در ۲ شهر میزبان)
آمار مسابقات
بازی‌ها۵
گل‌ها۲۵۶ (۵۱.۲ گل درهربازی) (خطای عبارت: کلمه ناشناخته «small» گل در هر بازی)

چهار تیم برتر این مسابقات جواز حضور در مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان ۲۰۱۷ واقع در کشور فرانسه را به دست آوردند.

قرعه‌کشی ویرایش

Group A Group B

  قطر
  کرهٔ جنوبی
  عمان
  ژاپن
  سوریه
  ماکائو

  ایران
  امارات متحدهٔ عربی
  عربستان سعودی
  چین
  لبنان
  بحرین

دور اول ویرایش

گروه A ویرایش

رده تیم بازی ب م با گ‌ز گ‌خ ت‌گ امتیاز صلاحیت
۱   قطر ۴ ۴ ۰ ۰ ۱۳۶ ۷۶ ۶۰+ ۸ صعود به مرحله نیمه نهایی
۲   ژاپن ۴ ۳ ۰ ۱ ۱۰۸ ۹۳ ۱۵+ ۶
۳   کرهٔ جنوبی ۴ ۲ ۰ ۲ ۱۰۹ ۱۱۱ ۲– ۴ مرحله نیمه نهایی رده بندی ۵-۸ام
۴   عمان ۴ ۱ ۰ ۳ ۹۶ ۱۱۳ ۱۷- ۲
۵   سوریه ۴ ۰ ۰ ۴ ۶۹ ۱۲۵ ۴۶- ۰ مرحله نیمه نهایی رده بندی ۹-۱۱ام
۶   ماکائو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ کناره گیری کرد

۲۶ دی ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
ژاپن   ۳۱–۲۵   کرهٔ جنوبی سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۴–۱۰)
۲۶ دی ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
عمان   ۱۹–۳۷   قطر سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۸–۱۹)

۲۸ دی ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
کرهٔ جنوبی   ۲۳–۲۲   عمان سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۱–۱۲)
۲۸ دی ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
سوریه   ۱۰–۳۲   قطر سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۶–۱۸)

۳۰ دی ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
قطر   ۲۹–۲۴   ژاپن سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۵–۱۲)
۳۰ دی ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
عمان   ۳۱–۲۴   سوریه سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۵–۱۱)

۲ بهمن ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
عمان   ۲۴–۲۹   ژاپن سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۱–۱۶)
۲ بهمن ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
کرهٔ جنوبی   ۳۸–۲۰   سوریه سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۹–۵)

۴ بهمن ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
ژاپن   ۲۴–۱۵   سوریه سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۱–۶)
۴ بهمن ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
قطر   ۳۸–۲۳   کرهٔ جنوبی سالن شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۹–۱۳)

گروه B ویرایش

رده تیم بازی ب م با گ‌ز گ‌خ ت‌گ امتیاز صلاحیت
۱   بحرین ۵ ۵ ۰ ۰ ۱۶۲ ۱۰۲ ۶۰+ ۱۰ صعود به مرحله نیمه نهایی
۲   عربستان سعودی ۵ ۳ ۱ ۱ ۱۳۳ ۹۶ ۳۷+ ۷
۳   ایران ۵ ۳ ۰ ۲ ۱۳۸ ۱۲۹ ۹+ ۶ مرحله نیمه نهایی رده‌بندی ۵–۸ام
۴   امارات متحدهٔ عربی ۵ ۲ ۱ ۲ ۱۲۳ ۱۱۹ ۴+ ۵
۵   لبنان ۵ ۱ ۰ ۴ ۱۱۰ ۱۵۹ ۴۹- ۲ مرحله نیمه نهایی رده‌بندی ۹–۱۱ام
۶   چین ۵ ۰ ۰ ۵ ۱۰۱ ۱۶۲ ۶۱- ۰
۲۵ دی ۱۳۹۴
۱۴:۰۰
چین   ۱۷–۲۱   امارات متحدهٔ عربی سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۵–۹)
۲۵ دی ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
عربستان سعودی   ۲۶–۲۱   ایران سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۲–۱۰)
۲۵ دی ۱۳۹۴
۱۹:۳۰
لبنان   ۱۸–۴۱   بحرین سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۷–۱۶)

۲۷ دی ۱۳۹۴
۱۵:۰۰
امارات متحدهٔ عربی   ۱۷–۱۷   عربستان سعودی سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۶–۷)
۲۷ دی ۱۳۹۴
۱۷:۰۰
لبنان   ۲۶–۳۱   ایران سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۳–۱۶)
۲۷ دی ۱۳۹۴
۱۹:۰۰
چین   ۱۸–۴۱   بحرین سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۷–۱۸)

۲۹ دی ۱۳۹۴
۱۵:۰۰
ایران   ۳۶–۱۸   چین سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۷–۱۰)
۲۹ دی ۱۳۹۴
۱۷:۰۰
عربستان سعودی   ۳۲–۱۳   لبنان سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۶–۴)
۲۹ دی ۱۳۹۴
۱۹:۰۰
بحرین   ۲۸–۲۶   امارات متحدهٔ عربی سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۶–۱۳)

۱ بهمن ۱۳۹۴
۱۵:۰۰
عربستان سعودی   ۳۴–۲۰   چین سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۶–۸)
۱ بهمن ۱۳۹۴
۱۷:۰۰
امارات متحدهٔ عربی   ۲۷–۲۳   لبنان سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۲–۱۶)
۱ بهمن ۱۳۹۴
۱۹:۰۰
ایران   ۱۶–۲۷   بحرین سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۸–۱۳)

۳ بهمن ۱۳۹۴
۱۵:۰۰
ایران   ۳۴–۳۲   امارات متحدهٔ عربی سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۵–۱۵)
۳ بهمن ۱۳۹۴
۱۷:۰۰
چین   ۲۸–۳۰   لبنان سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۸–۱۵)
۳ بهمن ۱۳۹۴
۱۹:۰۰
بحرین   ۲۵–۲۴   عربستان سعودی سالن شهر ورزشی خلیفه، شهرک عیسی
(۱۵–۱۲)

رده بندی نهم تا یازدهم ویرایش

  نیمه نهایی ۹ام/۱۰ام
             
۵ بهمن – منامه
   سوریه ۲۴  
   چین ۳۱  
 
۷ بهمن – منامه
       چین ۳۰
     لبنان ۲۳
   لبنان
 استراحت  


نیمه نهایی ویرایش

۵ بهمن ۱۳۹۴
۱۵:۰۰
سوریه   ۲۴–۳۱   چین خانه هندبال بحرین, منامه
(۱۳–۱۱)

مکان نهم ویرایش

۷ بهمن ۱۳۹۴
۱۵:۰۰
چین   ۳۰–۲۳   لبنان شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی
(۱۰–۱۵)

رده‌بندی پنجم تا هشتم ویرایش

  نیمه نهایی ۵ام/۶ام
۵ بهمن – منامه
     
     
 
۷ بهمن – منامه
       
     
۷ام/۸ام
۵ بهمن – منامه ۷ بهمن – منامه
       
         

نیمه نهایی ویرایش

۵ بهمن ۱۳۹۴
۱۷:۰۰
' v ' خانه هندبال بحرین, منامه

۵ بهمن ۱۳۹۴
۱۹:۰۰
' v ' خانه هندبال بحرین, منامه

۷ام/۸ام ویرایش

۷ بهمن ۱۳۹۴
۱۷:۰۰
' v ' شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی

۵ام/۶ام ویرایش

۷ بهمن ۱۳۹۴
۱۹:۰۰
' v ' شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی

دور نهایی ویرایش

  نیمه نهایی کسب مدال طلا
۶ بهمن – شهرک عیسی
     
     
 
۸ بهمن – شهرک عیسی
       
     
کسب مدال برنز
۶ بهمن – شهرک عیسی ۸ بهمن – شهرک عیسی
       
         

نیمه نهایی ویرایش

۶ بهمن ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
' v ' شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی

۶ بهمن ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
' v ' شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی

کسب مدال برنز ویرایش

۸ بهمن ۱۳۹۴
۱۶:۰۰
' v ' شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی

کسب مدال طلا ویرایش

۸ بهمن ۱۳۹۴
۱۸:۰۰
' v ' شهر ورزشی خلیفه, شهرک عیسی

رده‌بندی نهایی ویرایش

رده تیم
  قطر
  بحرین
  ژاپن
۴ عربستان سعودی
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
جواز حضور در مسابقات قهرمانی هندبال مردان جهان ۲۰۱۷

منابع ویرایش

جستجار وابسته ویرایش