قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا

قوه قضاییه فدرال ایالات متحده آمریکا یکی از قوای سه گانهٔ مساوی دولت فدرال ایالات متحده آمریکا است که بر اساس قانون اساسی ایالات متحده آمریکا و حقوق ایالات متحده آمریکا دولت فدرال سازمان دهی می‌شود. اصل سوم قانون اساسی تأسیس یک دیوان عالی را الزامی کرده و به کنگره اجازه می‌دهد دیگر دادگاه‌های فدرال را ایجاد کرده، بر حوزه اقتدار آن‌ها محدودیت قرار می‌دهد. قضات فدرال توسط رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا با اجازه مجلس سنای ایالات متحده آمریکا منصوب می‌شوند و تا زمانی که استعفا دهند، استیضاح و محکوم شوند، بازنشسته شوند یا بمیرند، به کار خود ادامه می‌دهند.


دستگاه قضایی در آمریکا، مثل دستگاه قانونگذاری و اجرایی، دو سطح ایالتی و فدرال دارد. بخش ایالتی هم در درون ایالت به اجزای کوچکتری تقسیم می‌شود.

بیشتر مواقع در اخبار بین‌المللی وقتی صحبت از ارکان حکومت آمریکا می‌شود، منظور در سطح فدرال است. یعنی دولت ایالات متحده که رئیسش ساکن کاخ سفید است، در صدر قوه اجرایی است. قوه قانون گذاری از دو مجلس تشکیل شده، یکی مجلس نمایندگان است که رئیس دارد و یکی مجلس سنا است که رهبران حزب اکثریت و اقلیت در آنجا قدرت را تقسیم می‌کنند.

دستگاه قضایی هم در صدرش دیوان عالی آمریکاست که ۹ قاضی آنجا تصمیم می‌گیرند که قوانین و احکام صادره دادگاه‌ها با قانون اساسی آمریکا مطابقت دارند یا نه و بررسی اینکه در دادگاه‌های پایین تر به پرونده‌ها درست رسیدگی شده باشد. یکی از قاضی‌های دیوان عالی، به انتخاب رئیس‌جمهوری آمریکا، برای پست قاضی ارشد انتخاب می‌شود که پس از تأیید کنگره در راس دیوان عالی قرار می‌گیرد اما رایش بالاتر از بقیه قاضی‌ها نیست.

قاضی‌های فدرال را رئیس‌جمهوری با رای اعتماد سنای آمریکا منصوب می‌کند. به این ترتیب دولت در دستگاه قضا اثرگذار است.

دستگاه قضایی هم می‌تواند اگر احکام رئیس‌جمهوری را ضد قانون اساسی تشخیص دهد آن‌ها را ملغی کند.

قوه قانونگذاری به جز تأیید قاضی‌ها می‌تواند آن‌ها را خلع کند. این اتفاق در تاریخ آمریکا بسیار نادر روی داده است و درست روندی مثل استیضاح رئیس‌جمهوری دارد. از آن طرف دستگاه قضایی هم اگر تشخیص دهد قوانین تصویب شده ضد قانون اساسی هستند، آن‌ها را لغو می‌کند.

رئیس جمهوری می‌تواند قوانین کنگره را وتو کند و کنگره در عوض می‌تواند با رای بالاتر از سد وتو بگذرد.

دستگاه قضایی فدرال آمریکا گرچه رئیسی ندارد و کسی نمی‌تواند از بالا دستوری بدهد که تا پایین لازم الاجرا باشد اما سازمان دارد. دستگاه قضایی آمریکا می‌تواند جلوی بسیاری از تصمیم‌های سیاستمداران نامدار را بگیرد، بدون اینکه حتی پیش از رسانه‌ای شدن موضوع مردم آمریکا دربارهٔ آن قاضی چیزی شنیده باشند.


منابعویرایش

http://www.bbc.com/persian/world-38915617

پیوند به بیرونویرایش