باز کردن منو اصلی

قیاس فقهی به معنی استخراج حکم مسئله با استفاده از تشابه به مسئله ای دیگر که حکمی در مورد آن وجود دارد.قیاس فقهی معادل تمثیل در علم فلسفه و منطق است و از دید فقهای شیعه قیاس در استخراج احکام فقهی باطل است اما از نظر فقهای اهل سنت در مواردی که حکمی را نتوان مستقیماً از قرآن و سنت استخراج کرد می‌توان از قیاس استفاده نمود[۱]

منابعویرایش

  1. علل الشرایع - شیخ صدوق - شابک ‎۹۶۴-۶۸۱۵-۲۴-۳ صفحه 303