لئوفانس (یونانی باستان: Λεωφάνης؛ تاریخ ورودی نامعتبر استتاریخ ورودی نامعتبر است) یک طبیعت‌شناس بود.

لئوفانس
زادهٔتاریخ ورودی نامعتبر است
درگذشتتاریخ ورودی نامعتبر است

منابعویرایش

الگو:طبیعت‌شناس-خرد