لاپوئبلا د لابارکا

لاپوئبلا د لابارکا دهستانی در استان آلابای اسپانیا است.

در این دهستان 842 نفر زندگی می‌کنند. مساحت این دهستان 5.96 کیلومتر مربع است.

جستارهای وابستهویرایش

مراجعویرایش

  • نام، جمعیت و مساحت از درگاه ملی آمار (اسپانیا) گرفته شده است.