لایحه امنیت هنگ‌کنگ

لایحه امنیت هنگ‌کنگ (به انگلیسی: National People's Congress Decision on Hong Kong national security legislation) یک لایحه امنیتی است که کنگره ملی خلق چین برای هنگ‌کنگ تصویب کرده و براساس آن هر حرکتی در راستای تضعیف اقتدار دولت جمهوری خلق چین در آن سرزمین جرم و قابل پیگرد کیفری محسوب خواهد شد. براساس این مصوبه، برای اولین بار دولت جمهوری خلق چین نهادهای امنیتی خود را در هنگ‌کنگ هم مستقر می‌کند. طبق مصوبه جدید کنگره ملی خلق، حتی بی‌احترامی به سرود ملی جمهوری خلق چین هم باعث پیگرد جنایی می‌شود.[۲]

تصمیم در مورد قانون امنیت ملی هنگ کنگ
تصمیم کنگره ملی خلق برای ایجاد و بهبود چارچوب حقوقی و سازوکار اجرای قانون برای حفظ امنیت ملی در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ[۱]
قلمرو اجراییجمهوری خلق چین (از جمله هنگ کنگ)
وضع‌شده توسطکنگره ملی خلق
تاریخ تصویب۲۸ مه ۲۰۲۰
تاریخ وضع۲۸ مه ۲۰۲۰
تاریخچه تصویب قانون
تاریخ انتشار لایحه۲۱ مه ۲۰۲۰
پیشنهاددهندهکمیته دائمی کنگره ملی خلق
وضعیت: قابل اجرا
لایحه امنیت هنگ‌کنگ
نویسه‌های چینی ساده‌شده全国人民代表大会关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定(草案)
نویسه‌های چینی سنتی全國人民代表大會關於建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制的決定(草案)

منابع

ویرایش
  1. "Foreign Ministry Spokesperson's Remarks on the Hong Kong-related Agenda of the National People's Congress". 22 May 2020.
  2. «پارلمان چین 'لایحه امنیت هنگ‌کنگ' را تصویب کرد». بی‌بی‌سی فارسی. ۲۸ مه ۲۰۲۰. دریافت‌شده در ۲۸ مه ۲۰۲۰.