لباس غواصی

لباس غواصی لباس یا وسیله ای است که برای محافظت از غواص از محیط زیر آب طراحی شده است. یک لباس غواصی ممکن است دارای گاز تنفسی باشد . اما در بیشتر موارد فقط به پوشش محافظ محیطی که غواص استفاده می کند لباس غواصی می گویند منبع گاز تنفسی معمولاً جداگانه نام برده میشود.

لباس غواصی
Tritonia Lusitania 1935.jpg
Two divers, one wearing a 1 atmosphere diving suit and the other standard diving dress, preparing to explore the wreck of the آرام‌اس لوسیتانیا, 1935
UsesProtection of the diver from the environment
Related itemsAtmospheric diving suit، dry suit, hot water suit, rash guard، wetsuit

نگارخانهویرایش

منابعویرایش