لحاف به نوعی روانداز گهفته می شود که معمولاً در هنگام خواب بر روی خود می‌کشند. لحاف از روکش کردن پنبه یا پشم به وسیله پارچه متقال و روکش کردن آن با ملحفه یا پارچه هایی از جنس مخمل درست می‌شود.

جستارهای وابسته