لردهای روحانی

لردهای روحانی بریتانیا ۲۶ اسقف از کلیسای رسمی انگلستان هستند که در مجلس اعیان بریتانیا به همراه لردهای غیر دینی عضو هستند. کلیسای اسکاتلند که پرسبیتری است و کلیساها کلیسای آنگلیکان در ولز و ایرلند شمالی که دیگر کلیساهای رسمی نیستند توسط لردهای روحانی نمایندگی نمی‌شوند.

منابعویرایش