لر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

لر قومی ایرانی است که در غرب و جنوب باختری ایران زندگی می‌کنند.

لر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

لر (ناحیه)