باز کردن منو اصلی

لر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

لر معمولاً در اشاره به مردم لر، قومی ایرانی که در باختر و جنوب باختری ایران زندگی می‌کنند، است. همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

شهرها و روستاها