لشکرکشی‌های آزوف (۱۶۹۵–۱۶۹۶)

لشکرکشی‌های آزوف (۱۶۹۵–۱۶۹۶) (به روسی:Азо́вские похо́ды) دو لشکرکشی نظامی روسیه طی جنگ روسیه و عثمانی (۱۶۸۶-۱۷۰۰) به فرماندهی پتر کبیر بود که با هدف تسخیر آزوف، دژ مستحکم عثمانی که مانع از دسترسی روسیه به دریای سیاه و دریای آزوف شده بود، انجام شد. به دلیل عملیات ناموفق روسیه در کریمه (سالهای ۱۶۸۷ و ۱۶۸۹)، پتر کبیر کوشید تا بندر آزوف را تسخیر نماید.

تسخیر آزوف در ۱۶۹۶

منابعویرایش