لطائف‌الحکمه کتابی است در حکمت، از سراج‌الدین محمود ارموی.

لطائف‌الحکمه کتابی است در حکمت، از
نویسنده(ها)سراج‌الدین محمود ارموی
موضوع(ها)حکمت

قسم اول آن در حکمت علمی (حقیقت و فضیلت علم، بیان انواع علوم، اثبات واجب‌الوجود، صفات خداوند، اثبات هستی آفریدگار، معرفت روح، اثبات نبوت) است. قسم دوم آن در حکمت عملی (اخلاق و روش کشورداری) اهمیت بیشتری دارد که حاصل تجارب و مشاهدات و تفکر علمی مؤلف است و از وضع اجتماعی دیار روم در آن عصر نکته‌ها دارد.[۱]

منابع ویرایش

  1. زبان و ادب فارسی در قلمرو عثمانی، محمدامین ریاحی، تهران ۱۳۶۹