لورنسو د ساوالا

سیاست‌مدار مکزیکی

لورنسو د ساوالا یا لورنزو د زاوالا (به اسپانیایی: Lorenzo de Zavala) متولد ۱۷۸۸–۱۸۳۶، سیاست‌مدار نابغه مکزیکی بود که علیه حکومت ژنرال سانتا آنا به استقلال طلبان تگزاسی پیوست و در تشکیل جمهوری تگزاس نقش ایفا کرد.

Lorenzo de Zavala.jpg

او سابقاً مدتی بعنوان فرستاده دیپلماتیک کشور مکزیک در فرانسه خدمت نمود. او دو مرتبه توسط مکزیک به زندان انداخته شد، و در زندان به طبابت روی آورد.[۱]

دزاوالا در نوشتن متن استقلال جمهوری تگزاس شرکت نمود، و آن را امضا نموده، و به اسپانیایی ترجمه کرد.

کتابخانه و آرشیو ایالتی لورنزو دی زاوالا در آستین تگزاس به افتخار او نامگذاری شده است.

منابعویرایش