لیبرتو یا اپرانامه متن آوازها و گفتارهایی است که در یک نمایش اپرا بکار می‌رود. واژه بکار رفته در زبانهای اروپایی برای این مفهوم واژه ایتالیایی لیبرتو (libretto) به معنی «کتابچه» است.

صفحه نخست از اپرانامه «نیروی سرنوشت» جوزپه وردی

واژه اپرانامه از برنهاده‌های فرهنگستان زبان و ادب فارسی است.