لیف (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

لیف می‌تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد:

لیف: از لوازم بهداشتی حمام است

لیف: گیاهی از خانوادهٔ خیار

لیف: شهری در اوکراین