لیلةالهریر

لیلةالهریر (به معنای شب زوزه) یکی از شب‌های جنگ صفین بود. در این شب چون سربازان از شدت جراحت ناله می‌کردند، به این نام معروف شد. هریر به معنی زوزه سگ، و کنایه از همهمه و ناله و غوغا می‌باشد. سخت‌ترین شب جنگ صفین از نظر تلفات گسترده دو سپاه و فزونی ناله و فریاد زخمیان، «لیلة الهریر» (شب ناله و غوغا) نام دارد.[۱][۲]

در لیلةالهریر سربازان معاویه زوزه می‌کشیدند به همین دلیل نام این شب لیلةالهریر گردید. هریر در عربی به معنای زوزه است.[۳]

پانویسویرایش

  1. وقعه صفین ص ۴۷۵ به بعد
  2. الفتوح جلد سوم ص ۲۹۳ به بعد
  3. عایشه بعد از پیغمبر نوشته کورت فریشلر انتشارات امیرکبیر ۱۳۴۳ ص ۱۸۷