لیگ برتر فوتبال آلمان شرقی ۵۳–۱۹۵۲

لیگ برتر فوتبال آلمان شرقی ۵۳-۱۹۵۲ چهارمین دوره لیگ برتر فوتبال آلمان شرقی بود.

در این دوره باشگاه فوتبال دینامو درسدن با ۳۸ امتیاز قهرمان شد.

جدول مسابقات ویرایش

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ باشگاه فوتبال دینامو درسدن ۳۲ ۱۵ ۸ ۹ ۵۱ ۳۳ +۱۸ ۳۸
۲ باشگاه فوتبال ارتسگبیرگ آئو ۳۲ ۱۶ ۶ ۱۰ ۵۷ ۴۸ ۳۸
۳ باشگاه فوتبال تسویکاو ۳۲ ۱۶ ۵ ۱۱ ۵۴ ۴۳ +۱۱ ۳۷
۴ باشگاه فوتبال درسدنر ۳۲ ۱۵ ۶ ۱۱ ۶۵ ۵۵ +۱۰ ۳۶
5 BSG Stahl Thale ۳۲ ۱۴ ۸ ۱۰ ۴۵ ۴۷ ۳۶
6 Motor Dessau ۳۲ ۱۵ ۵ ۱۲ ۶۶ ۵۵ +۱۱ ۳۵
۷ باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفوت ۳۲ ۱۴ ۶ ۱۲ ۵۱ ۴۴ ۳۴
۸ باشگاه فوتبال زاکسن لایپزیگ ۳۲ ۱۴ ۶ ۱۲ ۵۵ ۵۱ ۳۴
9 BSG Aktivist Brieske-Ost ۳۲ ۱۳ ۸ ۱۱ ۵۵ ۵۲ ۳۴
۱۰ باشگاه فوتبال هانزا روستوک ۳۲ ۱۳ ۷ ۱۲ ۵۸ ۶۱ ۳۳
۱۱ باشگاه فوتبال لوک اشتندل ۳۲ ۱۳ ۶ ۱۳ ۵۶ ۵۴ ۳۲
۱۲ باشگاه فوتبال فورتونا بابلسبرگ ۳۲ ۱۳ ۶ ۱۳ ۵۸ ۵۹ ۳۲-
۱۳ باشگاه فوتبال هالشر ۳۲ ۱۲ ۷ ۱۳ ۵۱ ۴۴ ۳۱
۱۴ باشگاه فوتبال اف‌سی فرانکفورت ۳۲ ۱۲ ۶ ۱۴ ۴۹ ۵۶ ۳۰
۱۵ باشگاه فوتبال یونیون برلین ۳۲ ۱۲ ۳ ۱۷ ۴۷ ۵۰ ۲۷
۱۶ باشگاه فوتبال کارل زایس ینا ۳۲ ۹ ۴ ۱۹ ۳۵ ۶۲ -۲۷ ۲۲
17 BSG Wismut Gera ۳۲ ۵ ۵ ۲۲ ۳۲ ۷۱ -۳۹ ۱۵

منابع ویرایش