لیگ برتر فوتبال آلمان شرقی ۵۴–۱۹۵۳

لیگ برتر فوتبال آلمان شرقی ۵۴-۱۹۵۳ پنجمین دوره لیگ برتر فوتبال آلمان شرقی بود.

در این دوره باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفوت با ۳۹ امتیاز قهرمان شد.

جدول مسابقات ویرایش

رتبه تیم بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
۱ باشگاه فوتبال قوت-وایس ارفوت ۲۸ ۱۷ ۵ ۶ ۵۸ ۳۶ ۱٬۶۱ ۳۹
۲ باشگاه فوتبال زاکسن لایپزیگ ۲۸ ۱۵ ۵ ۸ ۵۱ ۳۷ ۱٬۳۸ ۳۵
۳ باشگاه فوتبال دینامو درسدن ۲۸ ۱۵ ۴ ۹ ۵۴ ۴۴ ۱٬۲۳ ۳۴
۴ باشگاه فوتبال ارتسگبیرگ آئو ۲۸ ۱۵ ۳ ۱۰ ۵۹ ۴۲ ۱٬۴۱ ۳۳
۵ باشگاه فوتبال فورتونا بابلسبرگ ۲۸ ۱۲ ۸ ۸ ۵۸ ۴۳ ۱٬۳۵ ۳۲
6 BSG Aktivist Brieske-Ost ۲۸ ۱۱ ۸ ۹ ۴۸ ۴۳ ۱٬۱۲ ۳۰
۷ باشگاه فوتبال درسدنر ۲۸ ۹ ۱۰ ۹ ۴۶ ۳۹ ۱٬۱۸ ۲۸
۸ باشگاه فوتبال هالشر ۲۸ ۱۱ ۶ ۱۱ ۳۰ ۳۰ ۱٬۰۰ ۲۸
۹ باشگاه فوتبال هانزا روستوک ۲۸ ۸ ۱۱ ۹ ۴۰ ۳۸ ۱٬۰۵ ۲۷
10 Fortschritt Meerane ۲۸ ۸ ۹ ۱۱ ۴۶ ۴۶ ۱٬۰۰ ۲۵
۱۱ باشگاه فوتبال تسویکاو ۲۸ ۱۰ ۵ ۱۳ ۳۹ ۵۶ ۰٬۷۰ ۲۵
12 Einheit Ost Leipzig ۲۸ ۹ ۵ ۱۴ ۴۳ ۵۷ ۰٬۷۵۴ ۲۳
۱۳ باشگاه فوتبال لوک اشتندل ۲۸ ۶ ۱۱ ۱۱ ۳۸ ۵۱ ۰٬۷۴۵ ۲۳
14 Motor Dessau ۲۸ ۷ ۹ ۱۲ ۳۸ ۵۵ ۰٬۶۹ ۲۳
15 BSG Stahl Thale ۲۸ ۴ ۷ ۱۷ ۲۸ ۵۹ ۰٬۴۸ ۱۵

منابع ویرایش