لیگ برتر والیبال مردان ایران ۱۳۹۰

لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۹۰ پانزدهمین دوره لیگ برتر والیبال ایران می‌باشد که از ۲۷ مهر تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۰ برگزار گردید. در پایان کاله مازندران به قهرمانی این دوره از لیگ رسید.

لیگ برتر والیبال مردان ایران ۱۳۹۰
فدراسیونفدراسیون والیبال ایران
لیگلیگ برتر والیبال ایران
ورزشوالیبال
زمان برگزاری۲۷ مهر – ۱۰ اسفند ۱۳۹۰
تعداد تیم‌ها۱۴
قهرمان فصلکاله مازندران
نایب قهرمانسایپا البرز
فصل‌های لیگ برتر والیبال ایران

فصل عادی ویرایش

جدول رده‌بندی ویرایش

رتبه تیم امتیاز مسابقات جزئیات ست‌ها
بازی برد باخت ۳–۰ ۳–۱ ۳–۲ ۲–۳ ۱–۳ ۰–۳ برد باخت نسبت
۱ سایپا البرز ۶۴ ۲۶ ۲۳ ۳ ۱۲ ۵ ۶ ۱ ۱ ۱ ۷۲ ۲۶ ۲٫۷۶۹
۲ کاله مازندران ۶۳ ۲۶ ۲۲ ۴ ۱۰ ۶ ۶ ۳ ۰ ۱ ۷۲ ۳۰ ۲٫۴۰۰
۳ پیکان تهران ۶۲ ۲۶ ۲۱ ۵ ۶ ۱۲ ۳ ۲ ۰ ۳ ۶۷ ۳۳ ۲٫۰۳۰
۴ شهرداری ارومیه ۵۳ ۲۵ ۱۶ ۹ ۹ ۷ ۰ ۵ ۳ ۱ ۶۱ ۳۴ ۱٫۷۹۴
۵ گیتی پسند اصفهان ۴۶ ۲۶ ۱۶ ۱۰ ۹ ۳ ۴ ۲ ۵ ۳ ۵۷ ۴۱ ۱٫۳۹۰
۶ پیشگامان کویر یزد ۴۵ ۲۶ ۱۶ ۱۰ ۷ ۴ ۵ ۲ ۴ ۴ ۵۶ ۴۴ ۱٫۲۷۳
۷ هاوش گنبد ۴۳ ۲۶ ۱۳ ۱۳ ۶ ۵ ۲ ۶ ۴ ۳ ۵۵ ۴۸ ۱٫۱۴۶
۸ باریج اسانس کاشان ۳۹ ۲۶ ۱۵ ۱۱ ۵ ۲ ۸ ۲ ۵ ۴ ۵۴ ۵۱ ۱٫۰۵۹
۹ شهرداری تبریز ۳۹ ۲۶ ۱۲ ۱۴ ۵ ۶ ۱ ۴ ۳ ۷ ۴۷ ۵۰ ۰٫۹۴۰
۱۰ نوین کشاورز تهران ۲۸ ۲۶ ۹ ۱۷ ۴ ۳ ۲ ۳ ۷ ۷ ۴۰ ۵۸ ۰٫۶۹۰
۱۱ میزان خراسان ۲۵ ۲۶ ۹ ۱۷ ۲ ۴ ۳ ۱ ۱۰ ۶ ۳۹ ۶۱ ۰٫۶۳۹
۱۲ آلومینیوم المهدی هرمزگان ۱۷ ۲۵ ۵ ۲۰ ۱ ۲ ۲ ۴ ۷ ۹ ۳۰ ۶۶ ۰٫۴۵۵
۱۳ هیئت والیبال کرمان ۱۱ ۲۶ ۳ ۲۳ ۰ ۲ ۱ ۳ ۷ ۱۳ ۲۲ ۷۳ ۰٫۳۰۱
۱۴ مناطق نفت‌خیز جنوب ۸ ۲۶ ۱ ۲۵ ۰ ۱ ۰ ۵ ۶ ۱۴ ۱۹ ۷۶ ۰٫۲۵۰

نتایج ویرایش

آلومینیوم باریج اسانس گیتی پسند هاوش ه. کرمان کاله م. نفت‌خیز میزان نوین پیکان پیشگامان سایپا ش. تبریز ش. ارومیه
آلومینیوم المهدی هرمزگان ۲–۳ ۲–۳ ۰–۳ ۱–۳ ۰–۳ ۳–۲ ۲–۳ ۱–۳ ۲–۳ ۰–۳ ۱–۳ ۳–۱ ۰–۳
باریج اسانس کاشان ۳–۰ ۲–۳ ۳–۲ ۳–۰ ۳–۲ ۱–۳ ۳–۰ ۳–۲ ۱–۳ ۳–۰ ۰–۳ ۰–۳ ۳–۱
گیتی پسند اصفهان ۳–۰ ۲–۳ ۳–۰ ۳–۱ ۰–۳ ۳–۰ ۳–۱ ۳–۰ ۲–۳ ۳–۰ ۱–۳ ۱–۳ ۰–۳
هاوش گنبد ۱–۳ ۳–۱ ۲–۳ ۳–۱ ۳–۲ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۰ ۳–۲ ۲–۳ ۲–۳ ۳–۰ ۳–۰
هیئت والیبال کرمان ۲–۳ ۰–۳ ۱–۳ ۰–۳ ۰–۳ ۳–۱ ۱–۳ ۰–۳ ۰–۳ ۱–۳ ۰–۳ ۱–۳ ۱–۳
کاله مازندران ۳–۰ ۳–۲ ۰–۳ ۳–۲ ۳–۰ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۰ ۳–۰ ۲–۳ ۳–۱ ۳–۲
مناطق نفت‌خیز جنوب ۰–۳ ۲–۳ ۰–۳ ۰–۳ ۲–۳ ۰–۳ ۲–۳ ۱–۳ ۰–۳ ۲–۳ ۰–۳ ۱–۳ ۱–۳
میزان خراسان ۳–۱ ۳–۱ ۳–۱ ۱–۳ ۳–۲ ۱–۳ ۳–۰ ۳–۰ ۱–۳ ۲–۳ ۱–۳ ۱–۳ ۰–۳
نوین کشاورز تهران ۳–۱ ۱–۳ ۰–۳ ۳–۰ ۳–۲ ۰–۳ ۳–۰ ۳–۰ ۰–۳ ۲–۳ ۳–۲ ۲–۳ ۱–۳
پیکان تهران ۳–۱ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۰ ۲–۳ ۳–۰ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۲ ۰–۳ ۳–۱ ۳–۱
پیشگامان کویر یزد ۳–۰ ۲–۳ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۰ ۰–۳ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۱ ۱–۳ ۳–۰ ۳–۰ ۱–۳
سایپا البرز ۳–۰ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۲ ۳–۰ ۱–۳ ۳–۰ ۳۰ ۳–۱ ۳–۰ ۳۱ ۳–۰ ۳–۲
شهرداری تبریز ۳–۱ ۲–۳ ۰–۳ ۳–۰ ۳–۰ ۲–۳ ۳–۰ ۳–۱ ۳–۰ ۰–۳ ۲–۳ ۲–۳ ۰–۳
شهرداری ارومیه X ۳–۰ ۲–۳ ۳–۱ ۳–۰ ۲–۳ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۱ ۱–۳ ۳–۱ ۲–۳ ۳–۰

مرحله حذفی ویرایش

نیمه‌نهایی نهایی
                       
۱  Saipa ۳ ۳  
۴  Shahrdari Urmia ۲ ۰  
  ۱  Saipa ۳ ۰ ۰
  ۲  Kalleh ۱ ۳ ۳
۲  Kalleh ۲ ۳ ۳
۳  Paykan ۳ ۱ ۱     مکان سوم
۴  Shahrdari Urmia      
۳  Paykan      

نیمه‌نهایی ویرایش

سایپا – شهرداری ارومیه؛

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۴ مارس Saipa Alborz ۳–۲ Shahrdari Urmia ۲۵–۱۶ ۲۶–۲۸ ۲۵–۲۱ ۲۴–۲۶ ۱۵–۱۱ ۱۱۵–۱۰۲
۷ مارس Shahrdari Urmia ۰–۳ Saipa Alborz ۱۶–۲۵ ۱۸–۲۵ ۲۲–۲۵ ۵۶–۷۵

کاله – پیکان؛

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۴ مارس Kalleh Mazandaran ۲–۳ Paykan Tehran ۲۰–۲۵ ۲۴–۲۶ ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۱ ۸–۱۵ ۱۰۲–۱۰۸
۷ مارس Paykan Tehran ۱–۳ Kalleh Mazandaran ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۷۹–۹۶
۱۱ مارس Kalleh Mazandaran ۳–۱ Paykan Tehran ۲۲–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۳ ۹۷–۹۰

مکان سوم ویرایش

شهرداری ارومیه – پیکان؛

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۴ مارس Paykan Tehran ۱–۳ Shahrdari Urmia ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۲ ۲۰–۲۵ ۲۱–۲۵ ۸۷–۹۷
۱۷ مارس Shahrdari Urmia ۱–۳ Paykan Tehran ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۰ ۱۵–۲۵ ۱۹–۲۵ ۷۹–۹۵
۱۹ مارس Paykan Tehran Shahrdari Urmia لغو شد

نهایی ویرایش

سایپا – کاله؛

تاریخ نتیجه ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۴ مارس Saipa Alborz ۳–۱ Kalleh Mazandaran ۲۵–۲۰ ۲۵–۱۸ ۱۷–۲۵ ۲۵–۲۳ ۹۲–۸۶
۱۷ مارس Kalleh Mazandaran ۳–۰ Saipa Alborz ۲۵–۱۴ ۲۵–۱۳ ۲۵–۲۰ ۷۵–۴۷
۱۹ مارس Saipa Alborz ۰–۳ Kalleh Mazandaran ۲۰–۲۵ ۱۸–۲۵ ۱۵–۲۵ ۵۳–۷۵

جدول رده‌بندی ویرایش

رتبه تیم صعود یا سقوط
۱ کاله مازندران صعود به قهرمانی باشگاه‌های آسیا ۲۰۱۲
۲ سایپا البرز
۳ پیکان تهران
شهرداری ارومیه
۵ گیتی پسند اصفهان
۶ پیشگامان کویر یزد
۷ هاوش گنبد
۸ باریج اسانس کاشان
۹ شهرداری تبریز
۱۰ نوین کشاورز تهران
۱۱ میزان خراسان
۱۲ آلومینیوم المهدی هرمزگان
۱۳ هیئت والیبال کرمان سقوط به دسته اول
۱۴ مناطق نفت‌خیز جنوب

رده‌بندی نهایی ویرایش

منابع ویرایش

  1. "دیدار شهرداری ارومیه با آلومینیوم المهدی برگزار نمی‌شود" (به فارسی). Islamic Republic of Iran Volleyball Federation|IRIVF. 28 February 2012. Archived from the original on 3 March 2012. Retrieved 3 March 2012.
  2. "Archived copy" پایان پایان‌ها (به فارسی). Islamic Republic of Iran Volleyball Federation|IRIVF. 18 مارس 2012. Archived from the original on 12 July 2012. Retrieved 18 March 2012.{{cite web}}: نگهداری یادکرد:عنوان آرشیو به جای عنوان (link)

ویکی‌پدیای انگلیسی