لیگ برتر والیبال مردان ایران ۱۳۹۳

لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۹۳ هجدهمین دوره لیگ برتر والیبال ایران می‌باشد.[۱] در این دوره تیم پیکان تهران با شکست شهرداری ارومیه در دیدار پایانی، قهرمان لیگ نام گرفت. مراسم اهدای جوایز که قرار بود پس از پایان مسابقه پایانی به انجام برسد به دلیل درگیری تماشاگران و ورود نیروهای انتظامی برگزار نشد.

لیگ برتر والیبال مردان ایران ۱۳۹۳
فدراسیونفدراسیون والیبال ایران
لیگلیگ برتر والیبال ایران
ورزشوالیبال
زمان برگزاری۱۸ آبان – ۲۷ اسفند ۱۳۹۳
تعداد تیم‌ها۱۴
قهرمان فصلپیکان تهران
نایب قهرمانشهرداری ارومیه
فصل‌های لیگ برتر والیبال ایران

تیم‌ها ویرایش


دور مقدماتی ویرایش

گروه ۱ ویرایش

رتبه تیم امتیاز مسابقات جزئیات ست‌ها امتیازات
بازی برد باخت ۳–۰ ۳–۱ ۳–۲ ۲–۳ ۱–۳ ۰–۳ برد باخت میانگین مثبت منفی میانگین
۱ پیکان تهران ۳۱ ۱۲ ۱۱ ۱ ۵ ۳ ۳ ۱ ۰ ۰ ۳۵ ۱۲ ۲٫۹۱۷ ۱۱۱۷ ۹۷۵ ۱٫۱۴۶
۲ میزان خراسان ۲۷ ۱۲ ۸ ۴ ۴ ۴ ۰ ۳ ۱ ۰ ۳۱ ۱۷ ۱٫۸۲۴ ۱۱۲۹ ۱۰۲۸ ۱٫۰۹۸
۳ شهرداری تبریز ۲۳ ۱۲ ۸ ۴ ۳ ۳ ۲ ۱ ۲ ۱ ۲۸ ۱۹ ۱٫۴۷۴ ۱۰۷۱ ۱۰۲۸ ۱٫۰۴۲
۴ جواهری گنبد ۲۰ ۱۲ ۷ ۵ ۳ ۳ ۱ ۰ ۱ ۴ ۲۲ ۲۰ ۱٫۱۰۰ ۹۷۷ ۹۴۴ ۱٫۰۳۵
۵ شهرداری زاهدان ۱۲ ۱۲ ۳ ۹ ۱ ۲ ۰ ۳ ۳ ۳ ۱۸ ۲۹ ۰٫۶۲۱ ۱۰۱۱ ۱۰۴۵ ۰٫۹۶۷
۶ تعاون گنبد ۱۰ ۱۲ ۴ ۸ ۰ ۱ ۳ ۱ ۴ ۳ ۱۸ ۳۱ ۰٫۵۸۱ ۱۰۴۴ ۱۱۵۰ ۰٫۹۰۸
۷ ارتعاشات صنعتی تهران ۳ ۱۲ ۱ ۱۱ ۰ ۰ ۱ ۱ ۶ ۴ ۱۱ ۳۵ ۰٫۳۱۴ ۹۴۸ ۱۱۱۲ ۰٫۲۵۰
ارتعاشات جواهری میزان پیکان ش. تبریز ش. زاهدان تعاون
ارتعاشات صنعتی ۱–۳ ۱–۳ ۱–۳ ۱–۳ ۰–۳ ۲–۳
جواهری گنبد ۳–۱ ۳–۲ ۰–۳ ۱–۳ ۳–۰ ۳–۱
میزان ۳–۰ ۳–۰ ۲–۳ ۳–۱ ۳–۱ ۳–۱
پیکان ۳–۰ ۳–۰ ۳–۲ ۲–۳ ۳–۱ ۳–۰
شهرداری تبریز ۳–۰ ۳–۰ ۱–۳ ۰–۳ ۳–۲ ۲–۳
شهرداری زاهدان ۲–۳ ۰–۳ ۳–۱ ۱–۳ ۰–۳ ۳–۱
تعاون گنبد ۳–۱ ۰–۳ ۰–۳ ۲–۳ ۱–۳ ۳–۲

گروه ۲ ویرایش

رتبه تیم امتیاز مسابقات جزئیات ست‌ها امتیازات
بازی برد باخت ۳–۰ ۳–۱ ۳–۲ ۲–۳ ۱–۳ ۰–۳ برد باخت میانگین مثبت منفی میانگین
۱ شهرداری ارومیه ۳۰ ۱۲ ۱۰ ۲ ۹ ۱ ۰ ۰ ۲ ۰ ۳۲ ۷ ۴٫۵۷۱ ۹۸۱ ۸۴۷ ۱٫۱۵۸
۲ متین ورامین ۲۸ ۱۲ ۹ ۳ ۴ ۵ ۰ ۱ ۰ ۲ ۲۹ ۱۴ ۲٫۰۷۱ ۱۰۵۱ ۹۷۸ ۱٫۰۷۵
۳ نوین کشاورز تهران ۲۰ ۱۲ ۷ ۵ ۱ ۳ ۳ ۲ ۰ ۳ ۲۵ ۲۴ ۱٫۰۴۲ ۱۰۹۵ ۱۰۸۳ ۱٫۰۱۱
۴ وزارت دفاع تهران ۱۸ ۱۲ ۶ ۶ ۳ ۱ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲۴ ۲۳ ۱٫۰۴۳ ۱۰۷۹ ۱۰۷۴ ۱٫۰۰۵
۵ سایپا البرز ۱۴ ۱۲ ۵ ۷ ۰ ۱ ۴ ۲ ۳ ۲ ۲۲ ۲۸ ۰٫۷۸۶ ۱۱۱۶ ۱۱۳۹ ۰٫۹۸۰
۶ آلومینیوم المهدی هرمزگان ۱۳ ۱۲ ۴ ۸ ۲ ۰ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲۰ ۲۸ ۰٫۷۱۴ ۱۰۶۲ ۱۰۸۶ ۰٫۹۷۸
۷ مهر پارس فارس ۳ ۱۲ ۱ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲ ۹ ۵ ۳۳ ۰٫۱۵۲ ۷۶۰ ۹۳۷ ۰٫۸۱۱
آلومینیوم متین نوین پارس سایپا ش. ارومیه وزارت
آلومینیوم ۱–۳ ۱–۳ ۳–۰ ۳–۲ ۰–۳ ۳–۲
متین ۳–۰ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۱ ۰–۳
کشاورز تهران ۳–۲ ۳–۲ ۳–۰ ۲–۳ ۳–۱ ۳–۱
پارس‌مهر ۰–۳ ۱–۳ ۳–۰ ۱–۳ ۰–۳ ۰–۳
سایپا ۳–۲ ۱–۳ ۲–۳ ۳–۰ ۱–۳ ۳–۲
شهرداری ارومیه ۳–۰ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۰ ۳–۰
وزارت دفاع ۳–۲ ۱–۳ ۳–۲ ۳–۰ ۳–۱ ۰–۳

مرحله حذفی ویرایش

  یک‌چهارم نهایی نیمه‌نهایی نهایی
                                       
  ۱  پیکان ۳ ۳  
۴  وزارت دفاع ۲ ۰  
  ۱  پیکان ۳ ۲ ۳  
  ۳  شهرداری تبریز ۰ ۳ ۰  
۲  متین ۱ ۱
  ۳  شهرداری تبریز ۳ ۳  
    ۱  شهرداری ارومیه ۲
  ۱  پیکان ۳
  ۲  میزان ۳ ۳  
۳  نوین کشاورز ۲ ۱  
  ۱  شهرداری ارومیه ۳ ۳
  ۲  میزان ۰ ۱     مکان سوم
۱  شهرداری ارومیه ۳ ۳
  ۴  جواهری ۰ ۱     ۳  شهرداری تبریز      
  ۲  میزان      

یک‌چهارم نهایی ویرایش

پیکان – وزارت دفاع؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ فوریه ۱۷:۰۰ پیکان ۳–۲ وزارت دفاع ۲۱–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۳–۲۵ ۲۵–۲۱ ۱۵–۱۰ ۱۰۹–۱۰۰
۲۵ فوریه ۱۷:۰۰ وزارت دفاع ۰–۳ پیکان ۲۲–۲۵ ۲۱–۲۵ ۱۹–۲۵     ۶۲–۷۵

میزان – نوین کشاورز؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ فوریه ۱۷:۰۰ میزان ۳–۲ نوین کشاورز ۲۷–۲۵ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۵ ۳۰–۳۲ ۱۵–۱۱ ۱۱۹–۱۱۲
۲۵ فوریه ۱۷:۰۰ نوین کشاورز ۰–۳ میزان ۱۷–۲۵ ۲۲–۲۵ ۲۳–۲۵     ۶۲–۷۵

شهرداری ارومیه – جواهری؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ فوریه ۱۷:۰۰ شهرداری ارومیه ۳–۰ جواهری ۲۵–۱۷ ۲۵–۱۹ ۲۵–۲۰     ۷۵–۵۶
۲۵ فوریه ۱۷:۰۰ جواهری ۱–۳ شهرداری ارومیه ۱۳–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۱۴ ۲۱–۲۵   ۷۹–۸۹

متین – شهرداری تبریز؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ فوریه ۱۷:۰۰ متین ورامین ۱–۳ شهرداری تبریز ۱۷–۲۵ ۳۰–۲۸ ۲۳–۲۵ ۲۲–۲۵   ۹۲–۱۰۳
۲۵ فوریه ۱۷:۰۰ شهرداری تبریز ۳–۱ متین ورامین ۲۵–۲۳ ۲۵–۱۵ ۲۲–۲۵ ۲۵–۱۷   ۹۷–۸۰

نیمه‌نهایی ویرایش

شهرداری ارومیه – میزان؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۸ مارس ۱۷:۰۰ شهرداری ارومیه ۳–۰ میزان ۲۵–۲۲ ۳۶–۳۴ ۲۵–۱۰     ۸۶–۶۶
۱۱ مارس ۱۵:۰۰ میزان ۱–۳ شهرداری ارومیه ۲۵–۱۸ ۲۰–۲۵ ۲۳–۲۵ ۱۹–۲۵   ۸۷–۹۳

پیکان – شهرداری تبریز؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۸ مارس ۱۷:۰۰ پیکان ۳–۰ شهرداری تبریز ۲۵–۲۰ ۲۵–۲۳ ۲۵–۲۱     ۷۵–۶۴
۱۱ مارس ۱۷:۰۰ شهرداری تبریز ۳–۲ پیکان ۲۱–۲۵ ۲۵–۲۳ ۲۶–۲۸ ۲۵–۲۰ ۱۶–۱۴ ۱۱۳–۱۱۰
۱۵ مارس ۱۷:۰۰ پیکان ۳–۰ شهرداری تبریز ۲۵–۲۱ ۲۵–۲۲ ۲۸–۲۶     ۷۸–۶۹

مکان سوم ویرایش

شهرداری تبریز – میزان؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ مارس ۱۳:۰۰ میزان خراسان ۰–۳ شهرداری تبریز ۲۲–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۲–۲۵     ۶۴–۷۵

نهایی ویرایش

شهرداری ارومیه – پیکان؛

تاریخ زمان امتیاز ست ۱ ست ۲ ست ۳ ست ۴ ست ۵ مجموع
۱۸ مارس ۱۵:۳۰ پیکان ۳–۲ شهرداری ارومیه ۲۵–۲۲ ۱۸–۲۵ ۲۰–۲۵ ۲۵–۲۲ ۱۵–۱۲ ۱۰۳–۱۰۶

جدول رده‌بندی ویرایش

رتبه تیم صعود یا سقوط
۱ پیکان تهران صعود به قهرمانی باشگاه‌های آسیا ۲۰۱۵
۲ شهرداری ارومیه
۳ شهرداری تبریز
۴ میزان خراسان
۵ متین ورامین
۶ نوین کشاورز تهران
۷ جواهری گنبد
۸ وزارت دفاع تهران
۹ سایپا البرز
۱۰ شهرداری زاهدان
۱۱ آلومینیوم المهدی هرمزگان
۱۲ تعاون گنبد
۱۳ ارتعاشات صنعتی تهران سقوط به دسته اول
۱۴ مهر پارس فارس

رده‌بندی نهایی ویرایش

پانویس ویرایش