لیگ برتر والیبال مردان ایران ۱۳۹۸

لیگ برتر والیبال ایران ۱۳۹۸ سی و سومین دوره مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های کشور است که با حضور ۱۳ تیم از ۸ آبان ماه آغاز شد.[۱]

لیگ برتر والیبال مردان ایران ۱۳۹۸
فدراسیونفدراسیون والیبال ایران
لیگلیگ برتر والیبال ایران
ورزشوالیبال
زمان برگزاری۸ آبان ۱۳۹۸–اسفند ۱۳۹۸
تعداد بازی‌ها۲۴ (در مرحله مقدماتی)
تعداد تیم‌ها۱۳
فصل‌های لیگ برتر والیبال ایران

تیم‌ها ویرایش


  • تیم پیام خراسان به دلیل عمل نکردن به تعهدات مالی، در میانۀ مسابقات، از لیگ برتر کنار گذاشته شد و نتایج کسب شدۀ این تیم از جدول رقابت‌ها پاک گردید.[۲][۳]

نتایج ویرایش

هفته اول
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری گنبد ۳–۲ شهرداری ارومیه المپیک گنبد ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
شهرداری ورامین ۳–۰ پیام خراسان گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
سایپا تهران ۳–۰ راه‌یاب ملل مریوان خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
شهروند اراک ۰–۳ پیکان تهران شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۰ فولاد سیرجان ایرانیان شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
کاله مازندران ۳–۲ شهداب یزد پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
استراحت
خاتم اردکان
هفته دوم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۲ کاله مازندران شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
خاتم اردکان ۳–۲ راه‌یاب ملل مریوان آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
پیکان تهران ۲–۳ شهرداری ورامین خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
شهرداری ارومیه ۲–۳ سایپا تهران غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
فولاد سیرجان ایرانیان ۳–۰ شهروند اراک گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
شهداب یزد ۰–۳ شهرداری گنبد شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
استراحت
پیام خراسان
هفته سوم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۲ فولاد سیرجان ایرانیان گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
خاتم اردکان ۱–۳ شهرداری ارومیه آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
پیام خراسان ۱–۳ پیکان تهران مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
سایپا تهران ۲–۳ شهداب یزد خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
کاله مازندران ۳–۰ شهروند اراک پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
فولاد سپاهان اصفهان ۲–۳ شهرداری گنبد شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۱۶
استراحت
راه‌یاب ملل مریوان
هفته چهارم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
راه‌یاب ملل مریوان ۱–۳ شهرداری ارومیه زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
کاله مازندران ۰–۳ شهرداری ورامین پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
فولاد سیرجان ایرانیان ۰–۳ پیام خراسان گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
سایپا تهران ۱–۳ فولاد سپاهان اصفهان خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
شهروند اراک ۱–۳ شهرداری گنبد شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
خاتم اردکان ۱–۳ شهداب یزد آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
استراحت
پیکان تهران
هفته پنجم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۰ شهرداری گنبد گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
پیکان تهران ۳–۱ فولاد سیرجان ایرانیان خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
شهداب یزد ۰–۳ راه‌یاب ملل مریوان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
پیام خراسان ۰–۳ کاله مازندران مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۱ خاتم اردکان شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
شهروند اراک ۰–۳ سایپا تهران شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۸/۲۳
استراحت
شهرداری ارومیه
هفته ششم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ارومیه ۳–۰ شهداب یزد غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
کاله مازندران ۳–۲ پیکان تهران پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۰ راه‌یاب ملل مریوان ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
شهرداری گنبد ۳–۰ پیام خراسان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
خاتم اردکان ۳–۱ شهروند اراک آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
سایپا تهران ۳–۰ شهرداری ورامین خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۱۰/۲۹
استراحت
فولاد سیرجان ایرانیان
هفته هفتم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
پیکان تهران ۳–۰ شهرداری گنبد ساپکو تهران ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
پیام خراسان ۱–۳ سایپا تهران مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
شهرداری ورامین ۳–۲ خاتم اردکان گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۸/۲۹
فولاد سپاهان اصفهان ۱–۳ شهرداری ارومیه ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
شهروند اراک ۱–۳ راه‌یاب ملل مریوان شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
کاله مازندران ۳–۰ فولاد سیرجان ایرانیان پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۱/۰۲
استراحت
شهداب یزد
هفته هشتم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۰ راه‌یاب ملل ورامین گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
خاتم اردکان ۰–۳ پیام خراسان آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
شهرداری گنبد ۳–۱ فولاد سیرجان ایرانیان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
شهداب یزد ۰–۳ فولاد سپاهان اصفهان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
شهروند اراک ۱_۳ شهرداری ارومیه شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
سایپا تهران ۲–۳ پیکان تهران خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۹/۰۳
استراحت
کاله مازندران
هفته نهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
کاله مازندران ۳–۰ شهرداری گنبد پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
فولاد سیرجان ایرانیان ۱–۳ سایپا تهران گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۰۹/۰۶


پیکان تهران ۳–۰ خاتم اردکان ساپکو تهران ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
پیام خراسان ۳–۱ راه‌یاب ملل مریوان مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
شهداب یزد ۲–۳ شهروند اراک شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
شهرداری ارومیه ۰–۳ شهرداری ورامین غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
استراحت
فولاد سپاهان اصفهان
هفته دهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
سایپا تهران ۳–۱ کاله مازندران خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
شهروند اراک ۰–۳ فولاد سپاهان اصفهان شهیدان ثامنی اراک ۱۲۹۸/۰۹/۱۰
پیام خراسان ۲–۳ شهرداری ارومیه مهران مشهد ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
راه‌یاب ملل مریوان ۱–۳ پیکان تهران زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
خاتم اردکان ۱–۳ فولاد سیرجان ایرانیان آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
شهرداری ورامین ۳–۲ شهداب یزد گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
استراحت
شهرداری گنبد
هفته یازدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
سایپا تهران ۳–۱ شهرداری گنبد خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
فولاد سپاهان اصفهان ۲–۳ شهرداری ورامین شهدای مخابرات اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
کاله مازندران ۳–۰ خاتم اردکان پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شهداب یزد ۳–۲ پیام خراسان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
فولاد سیرجان ایرانیان ۲–۳ راه‌یاب ملل مریوان گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
شهرداری ارومیه ۱–۳ پیکان تهران غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۰۶
استراحت
شهروند اراک
هفته دوازدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ورامین ۳–۱ شهروند اراک گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
شهرداری گنبد ۳–۰ خاتم اردکان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۰ پیام خراسان ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
راه‌یاب ملل مریوان ۰–۳ کاله مازندران زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
پیکان تهران ۳–۰ شهداب یزد ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
فولاد سیرجان ایرانیان ۱–۳ شهرداری ارومیه گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۱۰
استراحت
سایپا تهران
هفته سیزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
خاتم اردکان ۰–۳ سایپا تهران آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
پیام خراسان ۱–۳ شهروند اراک مهران مشهد ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
راه‌یاب ملل مریوان ۳–۰ شهرداری گنبد زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
پیکان تهران ۲–۳ فولاد سپاهان اصفهان ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
شهرداری ارومیه ۳–۱ کاله مازندران غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
شهداب یزد ۱–۳ فولاد سیرجان ایرانیان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
استراحت
شهرداری ورامین
هفته چهاردهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
پیام خراسان ۰–۳ شهرداری ورامین مهران مشهد ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
راه‌یاب ملل مریوان ۰–۳ سایپا تهران زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
پیکان تهران ۳–۰ شهروند اراک ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
شهرداری ارومیه ۳–۰ شهرداری گنبد غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
فولاد سیرجان ایرانیان ۳–۲ فولاد سپاهان اصفهان گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
شهداب یزد ۰–۳ کاله مازندران شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۱۶
استراحت
خاتم اردکان
هفته پانزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
سایپا تهران ۳–۲ شهرداری ارومیه خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
کاله مازندران ۳–۲ فولاد سپاهان اصفهان پیامبر اعظم آمل ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
شهرداری گنبد ۳–۲ شهداب یزد المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
راه‌یاب ملل مریوان ۱–۳ خاتم اردکان زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
شهرداری ورامین ۳–۰ پیکان تهران گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
شهروند اراک ۰–۳ فولاد سیرجان ایرانیان امام خمینی اراک ۱۳۹۸/۱۱/۲۰
استراحت
پیام خراسان
هفته شانزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ارومیه ۳–۰ خاتم اردکان غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳
پیکان تهران ۳–۰ پیام خراسان ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
فولاد سیرجان ایرانیان ۲–۳ شهرداری ورامین گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شهداب یزد ۲–۲ سایپا تهران شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شهروند اراک ۱–۳ کاله مازندران شهیدان ثامنی اراک ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
شهرداری گنبد ۰–۳ فولاد سپاهان اصفهان المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۲۴
استراحت
راه‌یاب ملل مریوان
هفته هفدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهرداری ارومیه ۳–۰ راه‌یاب ملل مریوان غدیر ارومیه ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شهرداری ورامین ۳–۰ کاله مازندران گل‌عباسی ورامین ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
پیام خراسان ۲–۳ فولاد سیرجان ایرانیان مهران مشهد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شهداب یزد ۳–۱ خاتم اردکان شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
فولاد سپاهان اصفهان ۳–۱ سایپا تهران ۲۵ آبان اصفهان ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
شهرداری گنبد ۳–۱ شهروند اراک المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
استراحت
پیکان تهران
هفته هجدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
فولاد سیرجان ایرانیان ۳–۱ پیکان تهران گل‌گهر سیرجان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
راه‌یاب ملل مریوان ۰–۳ شهداب یزد زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
خاتم اردکان ۲–۳ فولاد سپاهان اصفهان آیت‌الله خاتمی اردکان ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
سایپا تهران ۳–۱ شهروند اراک خانه والیبال تهران ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
شهرداری گنبد ۳–۱ شهرداری اراک المپیک گنبد ۱۳۹۸/۱۱/۳۰
استراحت
شهرداری ارومیه
کاله مازندران
هفته نوزدهم
میزبان نتیجه میهمان ورزشگاه تاریخ
شهداب یزد ۰–۳ شهرداری ارومیه شاهدیه یزد ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
پیکان تهران ۱–۳ کاله مازندران ساپکو تهران ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
راه‌یاب ملل مریوان ۳–۰ فولاد سپاهان اصفهان زاگرس مریوان ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
شهرداری ورامین سایپا تهران لغو شد
شهروند اراک خاتم اردکان لغو شد
استراحت
شهرداری گنبد
فولاد سیرجان ایرانیان

منابع ویرایش

  1. «/استارت سی و سومین دوره لیگ برتر والیبال ایران». تسنیم. دریافت‌شده در ۸ آبان ۱۳۹۸.
  2. «حذف تیم پیام مشهد از لیگ برتر والیبال». ایسنا. ۲۷ بهمن ۱۳۹۸. دریافت‌شده در ۲۳ فوریه ۲۰۲۰.
  3. «تیم والیبال پیام خراسان از لیگ برتر حذف شد». ایرنا. دریافت‌شده در ۲۳ فوریه ۲۰۲۰.