لیگ دسته دوم فوتبال انگلستان

لیگ دسته دوم فوتبال انگلستان در سال ۱۸۹۲ میلادی در انگلستان راه‌اندازی شد که تا سال ۱۹۹۲ بعد از لیگ دسته اول معتبرترین لیگ این کشور بود اما بعد از چمپیونشیپ در سال ۱۹۹۲ میلادی به سطح سوم فوتبال کشور انگلستان تنزل پیدا کرد. این لیگ در سال ۲۰۰۴ منحل شد.

لیگ دسته دوم فوتبال انگلستان
بنیانگذاری۱۸۹۲ میلادی
انحلال در۲۰۰۴ میلادی
کشورانگلستان
ولز
دستهدو (۱۹۹۲-۱۸۸۸)
سوم (۲۰۰۴-۱۹۹۲)
شمار تیم‌ها۲۴
صعود بهلیگ دسته اول فوتبال انگلستان (۱۹۹۲-۱۸۸۸)
سقوط بهلیگ دسته سوم فوتبال انگلستان (۱۹۲۱-۱۹۲۰، ۲۰۰۴-۱۹۵۸)
جنوب/شمال (۱۹۵۸-۱۹۲۱)
جام قاره‌ایجام در جام اروپا (۱۹۸۵-۱۹۶۰، ۲۰۰۴-۱۹۹۰)
قهرمان کنونیپلیموت آرگایل

منابعویرایش