لی جوئه (سلسله هان)

لی جوئه ( دربارهٔ این پرونده تلفظ ) (درگذشت مه یا ژوئن ۱۹۸ [۲] )،با نام محترم ژیران ، ژنرال نظامی، سیاستمدار و جنگ سالار چینی بود که در زمان سلسله اواخر خاندان هان شرقی در چین تحت فرمانروایی جنگ سالار دونگ ژو خدمت می کرد. او بعداً پس از کشته شدن دونگ ژو در یک کودتا ، جانشین دونگ ژئو به عنوان رهبر جناح استان لیانگ شد و توانست پایتخت امپراتوری هان چانگان را تصرف کند و امپراتور شیان را به عنوان گروگان نگه دارد. او علیرغم اینکه در امور نظامی مهارت داشت، در سیاست ناتوان بود، با ژنرال‌های هم‌کارش نزاع می‌کرد و تصمیم بدی می‌گرفت تا امپراتور شیان را فراری دهد، قدرت او را به شدت کاهش داد و سقوط او را تسریع کرد.

لی جوئه
李傕
پس از مرگ دونگ ژو، گو سی و لی جو ئه پایتخت هان، چانگ آن را غارت کردند. این یک تصویر سلسله چینگ است که این حمله را به تصویر می کشد.
فرمانده بزرگ (大司馬)
دوره مسئولیت
۱۹۵–۱۹۸
پادشاهامپراتور شیان هان
ژنرال ارابه ها و سواره نظام (車騎將軍)
دوره مسئولیت
۱۹۲–۱۹۵
پادشاهامپراتور شیان هان
سرهنگ-فرمانده نگهبانان (司隸校尉)
دوره مسئولیت
۱۹۲–۱۹۵
پادشاهامپراتور شیان هان
اطلاعات شخصی
زادهنامعلوم
شهرستان فوپینگ, شنشی
درگذشته۱۹۸[۱]
فرزندانلی شی و یک دختر
پیشهژنرال نظامی، سیاستمدار، جنگ‌سالار
نام محترمژیران (稚然)

منابع ویرایش

  1. de Crespigny (2007), p. 289.
  2. According to Liu Xie's biography in Book of the Later Han, Li Jue was killed in the 4th month of the 3rd year of the Jian‘an era of his reign. This corresponds to 24 May to 21 June 198 on the Julian calendar. [(建安三年)夏四月,遣谒者裴茂率中郎将段煨讨李傕,夷三族] Houhanshu, vol.09