مآثر سلطانیه

مآثر سلطانیه، کتابی است به فارسی در مورد تاریخ ایران در دوره پادشاهی فتح‌علی‌شاه قاجار.

نویسندهویرایش

کتاب مآثر سلطانیه اثر عبدالرزاق بیک دُنبُلی متخلص به مفتون است که تألیف آن در ذیحجهٔ ۱۲۳۶ ه‍.ق به پایان رسیده است. عبدالرزاق بیگ دنبلی با تخلص مَفتون، نویسنده و شاعر پارسی‌گوی بود. وی در زمان آقامحمدخان قاجار در دیوان انشاء عباس میرزا نایب‌السلطنه در تبریز به کار مشغول بود.

موضوعویرایش

این کتاب حاوی مفصل‌ترین روایت مستقیم از جنگ‌های ایران و روس است.

چاپ کتابویرایش

مآثر سلطانیه در سال ۱۲۴۱ در تبریز به‌صورت چاپ سنگی به چاپ رسیده است و از اولین کتاب‌های چاپی در ایران به شمار می‌آید. همین متن به‌صورت افست چند بار در تهران به چاپ رسیده است. مآثر سلطانیه بر اسااس نسخهٔ موزهٔ بریتانیا به‌صورت حروفی در سال ۱۳۸۳ در تهران به چاپ رسیده است.

ترجمهویرایش

دومین سفیر انگلیس در ایران، سر هارفورد جونز مآثر سلطانیه را به انگلیسی ترجمه کرد.

منابعویرایش

  • دنبلی، عبدالرزاق، مآثر سلطانیه، تاریخ جنگهای اول ایران و روس، به اهتمام غلامحسین صدری افشار، تهران: انتشارات ابن‌سینا، چاپ دوم: ۱۳۵۱ خورشیدی.
  • عبدالرزاق دنبلی (۱۳۸۳مآثر سلطانیه (از روی نسخهٔ موزهٔ بریتانیا)، به کوشش به‌کوشش فیروز منصوری.، تهران: انتشارات اطلاعات، شابک ۹۶۴-۴۲۳-۵۵۰-۹