مأموریت

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

مأموریت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

رویداد

فناوری

فیلم