ماتریس (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

ماتریس به فضایی که میان دو فضای دیگر قرار داشته باشد ماتریس یا ماتریکس گفته می‌شود. گاهی در نوشته‌های علمی بستر یا ماده زمینه‌ای ترجمه می‌شود. ماتریس در موارد زیر بکار می‌رود: