مارال

غزال

مارال ممکن است در یکی از این معانی به کار رود:

  • مارال یا مَرال نوعی آهو با نام علمی Cervus elaphus
  • فیلم مارال به کارگردانی مهدی صباغ‌زاده