مارن (به انگلیسی: marl) گونه‌ای خاک کلسیم کربنات است که چندین نوع مواد معدنی و آراگونیت در خود دارد. در اصطلاح علمی مارن به خاک‌هایی گفته می‌شود که دارای ۳۵ تا ۶۵ درصد رس، و ۶۵ تا ۳۵ درصد کربنات‌اند.در صورت سنگ شدگی خوب به آن مارن استون گویند.

منطقه ای با خاک مارن
تصویری از خاک مارن در جنوب اسرائیل
طیف‌بندی خاکها بر اساس محتوای کربنات کلسیم. مارن (Marl) در وسط طیف با رنگ سبز نمایانگر است

منابعویرایش

Sedimentary Rocks. Pettijohn, F. J., Harper& Brothers New York 1957, p. 410