باز کردن منو اصلی
Markar Khan Davidkhanian.jpg

مارکار خان داویدخانیان ناظر مالی فتحعلیشاه از سال ۱۲۱۹ تا ۱۲۶۵ هجری خورشیدی (۱۸۰۴ تا ۱۸۴۸ میلادی) بود. وی در دوران چهل و چهارسالی که در خدمت فتحعلیشاه بود با امانت و درستی امور محوله را انجام می‌داد.

منابعویرایش

  • رائین، اسماعیل (۱۳۴۹). ایرانیان ارمنی. مؤسسه انتشارات امیرکبیر. ص. ۵۱.