مار (منطقةالبروج)

مار (蛇) یکی از ۱۲ جانوری است که بنا بر تقویم چینی و تقویم مغولی هر ۱۲ سال یک بار در منطقةالبروج چینی و منطقةالبروج مغولی ظاهر می‌شود.

۲۰۰ پیکسل

منابع ویرایش