ماشین مشتی ممدلی (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

ماشین مشتی ممدلی به یکی از موارد زیر اشاره دارد: